Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Anasayfa

Uluslararası Karst Su Kaynakları  Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM) web sayfasına hoşgeldiniz.

Türkiye’de bulunan üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan uygulama ve araştırma merkezleri arasında karst konusunda uluslararası nitelikte tek uygulama ve araştırma merkezi olan UKAM, kurulduğundan bu yana, kuruluş amaçları doğrultusunda Üniversite’nin Hidrojeoloji Mühendisliği ile Karst Hidrojeolojisi alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren birimlerin temel ve uygulamalı araştırmalarını  sürdürdükleri yurt içi ve yurtdışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktadır.

Duyurular
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks : (0312) 299 21 36
ukam@hacettepe.edu.tr