Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Yönetmelik

Kuruluş

Madde 1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3J ve 7d/2 maddeleri gereğince ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 4/3/1987 tarih ve 87-14 sayılı kararı ile önerilen “Hacettepe Üniversitesi  Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi”Yüksek Öğretim Kurulu’nun 11/9/1987 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, karst Su Kaynakları Araştırmalarına gereken düzeyde lojistik ve teknik destek sağlamak amacıyla Merkez tarafından yürütülecek ulusal ve uluslar arası alanlardaki faaliyetleri kapsar. Ulusal faaliyetler Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bağımsız eğitim-öğretim programı uygulayan Jeoloji Mühendisliği “Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı” ve buna bağlı birimlerin uygulama ve araştırma faaliyetlerini içerir. Uluslar arası faaliyetler arasında dünyaca tanınmış karst uzmanları ile birlikte Türkiye Karst’ına ilişkin problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar ile; bunun yanı sıra UNDP,UN-DTCD,UNESCO ve NATO gibi kuruluşlarla birlikte ve belirli periyotlarla düzenlenen uluslararası  yaz okulları, seminer ve sempozyumlar gibi eğitim ve araştırma çalışmaları yer almaktadır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte Hacettepe Üniversitesi “Üniversite” Hacettepe Üniversitesi Rektörü “Rektör”, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi “Merkez” olarak tanımlanmıştır.

Amacı

Madde 4- Merkez, Üniversite’nin  Hidrojeoloji Mühendisliği ile Karst Hidrojeolojisi alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim veren birimlerinin temel uygulamalı araştırmalarını sürdürdükleri, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde veya  hizmetin gerektirdiği her yerde uluslar arası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulundukları bir kuruluştur.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks : (0312) 299 21 36
ukam@hacettepe.edu.tr