Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Projeler

Uluslararası (Tamamlanan projeler)

 1. H.Ü. UKAM-UNDP “Support to the International Research Center for Karst Water Resources projesi.” No: TUR/88/007
 2. H.Ü. UKAM-NATO “A Comperative Hydrogeological Investigation of Karst Springs in Turkey and Florida-USA”
 3. H.Ü. UKAM- TÜBİTAK COST-65 “Antalya Traverten Platosunda Karst Yeraltısuyu Kirliliğinin Bu günkü Durumu ve Geleceği Projesi” No: YBAG-0075
 4. H.Ü. UKAM- TÜPRAG “Environmental and Pollution Baseline Studies for the Sivrihisar-Akçay Project”
 5. H.Ü. UKAM-ETS Zurich Joint Project “The Geothermal Investigation in Marmara Region (A part of Polyproject “Marmara”Reg. Nr.08818/41-3199.5 Tectonic Activity and its Interactions with Groundwater Circulation, Geothermics and Seismicity-Study Area NW-Turkey)
 6. H. Ü. UKAM-IAEA Project “Isotope Survey of Geothermal Systems of Central Anatolia” Research Contract 6716/RB
 7. H.Ü. UKAM-İtalya, “Groundwater Management of Coastal Karstic Aquifers” (COST /232/96)
 8. H.Ü. UKAM-RESMAN-MED, Fransa,İtalya,Lübnan, Malta,Türkiye.”Resorce Management in Karstec Areas of the Coastal Regions of the Mediterranean”, 94/807/EC.
 9. H.Ü.UKAM-International Geological Correlation Project-379 “Contribution of Karst Areas to the Carbon Cycle of the Globe”
 10. H.Ü.UKAM-IAEA “Orta Anadolu’daki Jeotermal Sistemlerde İzotop Çalışmaları Projesi”
 11. H.Ü.UKAM-Almanya Karlrushe, İsrail Hebrew University of Jerusalem ortaklığında “Management of Karst Water Resources “ adlı Avrupa Topluluğu Avicenne Projesi
 12. Scientific and Technical Cooperation between HU-UKAM and Karst Research Center and Research Institute for Groundwater, Cairo, Egypt
 13. H.Ü UKAM- University of Bristol “Paleoclimatic Interpretation of PlioQuaternary Karst Evolution by Means of U-Series Dating Techniques” adlı British Council Projesi
 14. H.Ü. UKAM-IAEA Project RB7997 “Environmental Isotope Study of Lake Köyceğiz.”
 15. H.Ü. UKAM-IAEA “The Use of Isotope Techniques in Problems related to Geothermal Exploitation” isimli CRP programı kapsamında “Research on Isotope Techniques  for Exploitation of Geothermal  Reservoirs in Western Turkey” projesi
 16. H.Ü. UKAM-IAEA Project research contact 6716/RB. “Isotope Survey of Geothermal Systems of Central Anatolia”
 17. H. Ü. – Gauff Ingeniuere Gmbh&Co. KG “Hydrogeological Appraisal of the Karasu Karst Springs (Andırın/K.Maraş-Turkey) “
 18. H.Ü. UKAM-CNRS “Holocene Variations of the Environmental in Anatolia”
 19. H.Ü. UKAM-IAEA Kerkenez Project Initiative “Water Resources Management in an Iron Age City”
 20. H.Ü. UKAM-CNRS “The Öküzini marshes : A new Paleoenvironmental Record on the Anatolian Mediterrannean Coast”
 21. H.Ü. UKAM-CNRS “Holocene Paleohydrology and Paleogeography of the Egri River Drainage Area (Sorgun-Yozgat)”
 22. H.Ü. UKAM-University of New Castle (Australia) – University of Bremen (Germany), “Study of Travertine Deposition Rates at Pamukkale, Turkey”
 23. H.Ü. UKAM-MTA-Ukraine “The Aladağlar Karst and Cave Research Project”
 24. H.Ü. UKAM-EU Comission “MEDITATE, Mediterranean Development of Innovative Technologies for Integrated Water Management, European Comission 6th Franework Programme for Research Technological Development and Demonstration, Specific Targeted Research or Innovation Project”
 25. H.Ü.UKAM-TÜBİTAK SLOVENYA-Uluslararası İşbirliği Projesi “Comparative Morpho-Hydrological Investigation of Selected Karst Regions of Turkey and Slovenia” ÇAYDAĞ 104Y051 projesi
 26. H.Ü.UKAM-IAEA- “Hydrochemical and Isotopic Appraisal of a Groundwater Dependent Ecosystem in Gökova Coastal Wetlands” projesi
 27. IGCP 513 “Global Study of Karst Aqufers and Water Resources” projesi (ulusal Koordinatör)
 28. H.Ü.UKAM-TÜBİTAK,JAPONYA- Uluslararası İşbirliği Projesi- “Seyhan Nehri Havzasında Tarım Güvenliği İçin Su Kaynakları Sistemlerinin İklim Değişikliğine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması” Projesi
 29. H.Ü.UKAM-TÜBİTAK SLOVENYA-Uluslararası İşbirliği Projesi “Comparative Morpho-Hydrological Investigation of Selected Karst Regions of Turkey and Slovenia” ÇAYDAĞ 104Y051 projesi
 30. H.Ü.UKAM-IAEA- “Hydrochemical and Isotopic Appraisal of a Groundwater Dependent Ecosystem in Gökova Coastal Wetlands” projesi 
 31. H.Ü.UKAM-IAEA “Isotope Hydrology Techniques in Water Resources Management” RAW8/002 No’lu Bölgesel Araştırma Projesi

Ulusal (Tamamlanan Projeler)

 1. H.Ü. UKAM- DPT Destekli Araştırma Fonu –“Türkiye  Jeotermal Sularının Hidrojeolojik ve Balneolojik Araştırması Projesi”,  . Proje No: 91K120960. 1991
 2. H.Ü. UKAM- Çevre Bakanlığı –“Ihlara(Kapadoya) Özel Çevre Koruma Bölgesinin Jeolojisi ve Bölgede Yeralan Termal Kaynakların Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal  Araştırması ve Korumaya İlişkin Öneriler Projesi “Proje No: 12 Ö 92/04
 3. H.Ü. UKAM- Kültür Bakanlığı, Denizli Valiliği“Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planında Öngörülen Travetrtenlerin Korunması ve Geliştirilmesi için Proje Yapım Hizmetleri Projesi”  (2.kısım)
 4. H.Ü.UKAM-TÜBİTAK- “Aşağı Zamantı (Aladağlar) Karstik Traverten Çökellerinin Hidrojeokimyasal- Jeokimyasal İncelenmesi Projesi”YBAG-108
 5. H.Ü.UKAM- Kepez Elektrik T.A.Ş. “Antalya Manavgat-Sinanhoca Barajı ve Hidroelektrik Santrali İnşaatında Kullanılacak olan Tabii Malzeme Araştırılması Projesi” 
 6. H.Ü. Destekli Araştırma Fonu  Projesi- “ Sakaryabaşı Kaynaklarının Çevresel İzotop Hidrolojisi İncelemesi Projesi” Proje No: 94.01.010.024.
 7. H.Ü. Destekli Araştırma Fonu  Projesi” Termal Sulardaki Gazların Kökeninin Araştırılması Projesi,” Proje No: 94.01.010.026
 8. H.Ü. UKAM- Kültür Bakanlığı, Denizli Valiliği“Pamukkale Koruma Amaçlı İmar Planında Öngörülen Travetrtenlerin Korunması ve Geliştirilmesi için Proje Yapım Hizmetleri Projesi”  (3.kısım)
 9. H.Ü. UKAM- İller Bankası, “Derinkuyu- (Nevşehir) Atık Sularına Ytgun Alıcı Ortam Bulunması Projesi” 
 10. H.Ü. UKAM-TÜBİTAK. “Türkiye Gölleri Hidrolojik, Hidrojeokimyasal ve Çevresel İzotopik İncelemesi Pilot Projesi: Köyceğiz Gölü” YDABÇAG- 201.
 11. H.Ü. UKAM-TEKSAN TEMEL A.Ş. “ Konya –Ilgın Termik Santrali Alanındaki Kuyularda Jeofizik Log Alımı Projesi” 
 12. H.Ü. UKAM- İSKİ Genel Müdürlüğü, “Kırklareli (Kıyıköy)- Pabuçdere Barajı Karst Hidrojeolojisi Araştırmaları Projesi” 
 13. H.Ü. UKAM-DPT. “ Çankırı ve Eskişehir İlleri Jeotermal Sularının Hidrojeolojik ve Balneolojik Araştırması Projesi”
 14. H.Ü. UKAM-DPT “ Alfa Spektrometrik Yöntemlerle Karst Mağralarının Oluşum Yaşlarının Saptanması ve Toroslar Bölgesi Mağralarında Karstşaşma Evriminin Belirlenmesi Projesi” 
 15. H.Ü. UKAM- DPT YDEBÇAĞ-305 “Niğde Misli Ovası Yeraltısuyu Potansiyelinin Araştırılması”
 16. H.Ü. UKAM- DPT. “Türkiye Klorofluorokarbon Esaslı Yeraltısuyu Yaş Tayini ve Kirlilik İzleme Laboratuvarı’nın Kurulması Projesi” 
 17. H.Ü. UKAM- DPT. “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Hidrojeolojik Sistemlerin İşletilmesi ve Korunması Projesi.” 
 18. H.Ü. UKAM- Kepez Elektrik T.A.Ş. “Antalya Sinan Hoca Baraj Aksı Jeofizik Etüt Raporu “ 
 19. H.Ü. UKAM-Çevre Bakanlığı, “ Manyas Gölü sulak Alan Yönetim Planı (Hidrojeoloji Çalışmaları Grubu) Projesi “ No: 94K100010.
 20. H.Ü. UKAM-TÜBRAG. “ Kaymaz- Sivrihisar Altın İşletme Sahasında Doğal Yer altı ve Yüzeysuyu Kirliliğinin İzlenmesi Projesi”
 21. H.Ü. UKAM- Çevre Bakanlığı.” Mogan Gölü (Gölbaşı-Ankara) Dip Çamurunun İncelenmesi Projesi” 
 22. H.Ü. UKAM-İller Bankası Genel Müdürlüğü. “ Bucak İlçesiKüçük Sanayi Sitesi Atık Suları İçin Uygun Alıcı Ortamın Araştırılması Projesi” 
 23. H.Ü. UKAM-TKİ, “ TKİ_OAL Himmetoğlu (Göynük) Açık İşletmesi Şev Duyarlılığı Projesi-Yeraltısuları Drenajı Kısmı.” 
 24. H.Ü. UKAM- EGO Genel Müdürlüğü. “Ankaray Beşevler İstasyonu ve Metro Güzergahı-Et Balık Kurumu kavşağında Akaryakıt Sızıntısı ve Yeraltısuyu İlişkisinin Araştırılması ve Alınacak Tedbirlerin Önerilmesine İlişkin Teknik Hizmet Protokolu”
 25. H.Ü. UKAM-ÖZATA Müh. Ltd. Şti. “Beşevler BP Benzin İstasyonu’nun Standartlara Uygunluğunun Araştırılması ve Alınacak Önlemler ile İlgili Çalışmalar”.
 26. H.Ü. UKAM- Kepez Elektrik T.A.Ş. “Antalya- Sinanhoca Baraj Aksı Jeofizik Etüd Raporu” 
 27. H.Ü. UKAM- AC Makine İnş.San.Tic.Ltd. Şti.”Petrol Ofisi A.Ş. İskitler Ağaçlı Petrol Benzin İstasyonunun Standartlara Uygunluğunun Araştırılması ve Alınacak Önlemler ile ilgili Çalışmalar”
 28. H.Ü. UKAM-DSİ Genel Müdürlüğü. “Revize Hidrojeolojik Etütler Kapsamında Akarçay Havzası Hidrojeolojisi ve Yeraltısuyu Akım Modeli Projesi”
 29. H.Ü. UKAM-Oruçoğlu Gıda ve İçecek San.ve Tic.A.Ş.” Afyon İhsaniye Ahlatlı Alan Kaynak Suyunun Hidrojeoloji  İncelenmesi”
 30. H.Ü. UKAM-Çukurava Elektrik Anonim Şirketi (ÇEAŞ). “Ceyhan – Berke Barajı Yerinde İzleme Deneylerinin Yapılmasına İlişkin Teknik Hizmet Protokolu”
 31. H.Ü. UKAM-Burak İnş.San.Tic.Ltd.Şti. “Petrol Ofisi A.Ş. Surf Petrol Benzin İstasyonunun Standartlara Uygunluğunun Araştırılması ve Alınacak Önlemler ile ilgili Çalışmalar”
 32. H.Ü. UKAM-Çevre Bakanlığı .” Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi”
 33. H.Ü. UKAM-NTF İnş.San.Tic.Ltd.Şti. “Dalaman- Akköprü Barajı Hidrojeolojisi Çalışması”
 34. H.Ü. UKAM- Çukurova Elektrik. “ Ceyhan- Berke Hidrojeolojisi İncelemesi”
 35. H.Ü. UKAM- Çevre Bakanlığı. “Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi”
 36. H.Ü. UKAM-TÜBİTAK-Avrupa Komisyonu Bağlantılı Proje. “Akdeniz Kıyı Bölgelerindeki Karstik Akiferlerde Tuzlu Su Girişimin İncelenmesi ve Modellenmesi Projesi” No: PDT-194
 37. H.Ü. UKAM-DANONESA Şirketi. “Pozantı-Şekerpınarı Kaynağı Beslenme Alanının Hidrojeolojisi ve Çevre Etkilerinin Araştırılması Projesi”
 38. H.Ü. UKAM-Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müd. “Uluabat Gölü Mustafakemalpaşa Çayı Sistemi Sediment Birikimi Araştırması Alt Projesi”
 39. H.Ü. UKAM-MTA. “Konya Karapınar Havzası Mağraları ve Karst Hidrojeolojisi”.
 40. H.Ü. UKAM-AYSU Aydıner Su Sanayi ve Tic.A.Ş. “ Pınargözü Karacahisar (aksu-Isparta) Karst Kaynağının Karst Hidrojeolojisi koşullarının Su Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”
 41. H.Ü. Bilimsel Araştırma Birimi Projesi: “Karst Sistemlerini Paleohidrolojik Kayıt Arşivleri Olarak Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması: Harmanköy- Beyyayla (Bilecik) Karst Sisteminin Paleohidrolojisinin İncelenmesi”
 42. H.Ü. UKAM-Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. “Tuluntaş (Gölbaşı-Ankara) Mağarasının Speleoloji Uygulama Alanı Olarak Kullanılması”
 43. H.Ü. UKAM-BOTAŞ. “Baku-Tblisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project- Lot B Consultation on Karst Hazards”
 44. H.Ü. UKAM-TÜBİTAK, “Seyhan Nehri Havzasında Tarım Güvenliği İçin Su Kaynakları Sistemlerinin İklim Değişikliklerine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması Projesi”.
 45. H.Ü. UKAM-MTA. “ Ordu İli Çevresel Jeolojisi projesi”
 46. H.Ü. UKAM-TÜBİTAK. “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Maden Yatakları ile Yüzey ve Yeraltısuyu Kimyası Arasındaki İlişkinin Araştırılması”
 47. H.Ü.UKAM-BM Mühendislik- “Ermenek Barajı Sağ Sahili Geçirimsizlik Perdesi Güzergahında Karstlaşmaya İlişkin Gözlemler”
 48.  H.Ü.UKAM-SRK Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş.- “Erzincan-iliç İlçesine bağlı Çöpler Köyü ve Yakın Dolayındaki Karstik Alanların Hidrojeolojisi  projesi “
 49. H.Ü.UKAM-BM Mühendislik A.Ş.- “Ermenek Baraj Yeri F1- Fayının Hidrojeolojik Davranışının Belirlenmesi ve Geçirimsizlik Açısından Değerlendirilmesi”  projesi
 50. H.Ü.UKAM-BM Mühendislik- “Ermenek Barajı Sağ Sahili Geçirimsizlik Perdesi Güzergahında Karstlaşmaya İlişkin Gözlemler” projesi.

Devam Eden  Projeler:

Uluslarası:

Ulusal:

 1. H.Ü.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)- “Sinop Nükleer Teknoloji Merkez Yeri ve Yakın Dolayında Hidrojeolojik Yapının Araştırılması”  projesi
 2. H.Ü.-UKAM-TÜBİTAK, ÇAYDAG 109Y302. “Gökova- Azmak (Muğla) Karst Kaynaklarında Tuzlu Su Karışımının Oluşum ve Dinamiğinin Duraylı İzotop ve Karışım Hücreleri Modelleme Teknikleriyle Belirlenmesi”

UKAM’ın Desteklediği Projeler

 1. Konya Obrukları Araştırma Projesi  H.Ü. UKAM Destekli
 2. Sakaryabaşı Kaynakları Projesi H.Ü. UKAM Destekli
 3. Sivas tersiyer Havzası- Sivas Tersiyer Jipsleri Araştırması Projesi  H.Ü. UKAM  Destekli
 4. Karst Su Kaynaklarının Potansiyelinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Yönetim Açısından Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, Yürütücü Kurum: 100.Yıl Üniversitesi-Van
 5. Türkiye’de Baraj Göllerinin Balıklandırılmasında Tür Tercihinin Beklirlenmesi için Aynalı Sazan ve Pullu sazan Gelişmesinin Karşılaştırılması. DPT Projesi, Yürütücü Kurum: H.Ü. Biyoloji Bölümü
 6. Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü-Kayakent-Gümüşkonak karst Akiferinin Hidrodinamik Özelliklerinin belirlenmesi ve Hidrojeokimyası. TÜBİTAK Projesi, Yürütücü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi
 7. Kayseri Kent İçmesuyu Havzasında Yeralan Eski Çöp Deponi Alanları Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi, DPT Projesi (2001K120340) Yürütücü Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi- Sivas
 8. Upper Pleistocene Volcanism and Paleogeography in Cappadocia, Turkey. Yürütücü Kurum: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve CNRS (Fransa)
 9. Aktif Nemrut Volkanı’nın Patlama Riskinin Etkin Olarak Gözlemlenmesi ve Sivil Savunma Koordinasyonunun  TÜBİTAK projesi (0101602021) Yürütücü Kurum: Hacettepe Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği
 10. Kayseri Kenti İçme Suyu Akiferlerinin Özellikleri, Kireçlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi  TÜBİTAK Projesi, Yürütücü Kurum : Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas
 11. Aktif Nemrut Volkanı’nın Patlama Riskinin Etkin Olarak Gözlemlenmesi ve Sivil Savunma Koordinasyonunun  TÜBİTAK projesi (0101602021) Yürütücü Kurum: Hacettepe Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği

 

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks : (0312) 299 21 36
ukam@hacettepe.edu.tr