Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Etkinlikler

UKAM, kuruluş amacına uygun olarak aşağıda belirtilen alanlarda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır:

  • Su kaynaklarının araştırılması, değerlendirilmesi, miktar ve kalite açısından  geliştirilmesi  ve korunması;
  • Yerleşim birimlerine içme-kullanma suyu  sağlanmasına yönelik hidrojeoloji araştırmaları;
  • Tarım alanlarında sulama suyu ve sanayide kullanma suyu gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik  hidrojeoloji araştırmaları, planlama ve projelendirme çalışmaları;
  • Tarım alanları  ve maden ocaklarında su fazlasının sorun yarattığı yerlerde drenaj problemlerinin araştırılarak çözüm sağlanması;
  • Baraj gibi büyük su yapılarında karşılaşılan su kaçağı gibi hidrojeolojiye ilişkin sorunların araştırılması ve çözüm sağlanması;
  • Su kaynakları ile ilgili Jeoteknik sorunların araştırılması ve çözüm  sağlanması;
  • Yüzey ve yeraltısuyu  kirliliğinin araştırılması koruma alanlarının  belirlenmesi;
  • Su kaynaklarına ilişkin olarak çevresel etki değerlendirme çalışmalarının yapılması;
  • Hidrojeoloji alanında Uzaktan Algılama  teknikleri konusunda uygulama ve  eğitim faaliyetleri;
  • Karst Su Kaynakları konusunda sempozyum, kongre, konferans, seminer düzenleme.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)
Beytepe, Ankara 06800
Telefon: (0312) 297 67 25- 297 27 26
Faks : (0312) 299 21 36
ukam@hacettepe.edu.tr